Ερώτηση ασθενούς
Φοβάμαι να κάνω κολονοσκόπηση .Δε θέλω.
Διάβασα για έναν πιο εναλλακτικο τρόπο διάγνωσης την εξέταση fit κοπράνων, με ανοσοιστοχημικη μέθοδο, η οποία γίνεται σε ετήσια βάση.
Ρώτησα...Έψαξα. Κανείς τίποτα.
Γίνεται αυτή η εξέταση; ή όχι ακόμη;
Ευχαριστώ.
Απάντηση ιατρού, Μέλους της ΕΟΜΙΦΝΕ
Εξαρτάται για ποιό λόγο πρέπει να κάνετε κολονοσκόπηση. Αν είστε ασθενής με ΙΦΝΕ, τότε το FIT δεν έχει κάποια ένδειξη, καθώς αφορά μόνο την πρόληψη καρκίνου παχέος εντέρου.
Πάντως, η ασφάλεια της κολονοσκόπησης είναι ιδιαίτερα υψηλή, όταν γίνεται από ενδοσκόπους με μεγάλη εμπειρία και σε κέντρα που πληρούν όλες τις απαραίτητες συνθήκες.