Ο σκοπός του Σχολείου

Η θέσπιση της διεξαγωγής του «Σχολείου ΙΦΝΕ» ξεκίνησε με την αλλαγή του καταστατικού (2017) και την στελέχωση της αντίστοιχης Επιτροπής Εκπαίδευσης. Οι θεματικές ενότητες βασίστηκαν στο IBD Curriculum της ECCO και οι εκπαιδευόμενοι είναι ειδικευμένοι κυρίως αλλά και ειδικευόμενοι Γαστρεντερολόγοι και ιατροί συναφών ειδικοτήτων.

Πρόγραμμα

Για το 2021, 31 άτομα προκρίθηκαν για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, που λόγω συνθηκών θα γίνουν διαδικτυακά (webinars), όπως υλοποιήθηκαν και αυτά του 2020. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες γίνεται λίγο πριν την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού κύκλου, ήτοι περί τα τέλη Νοεμβρίου κάθε έτους και προτεραιότητα δίδεται στα μέλη της ΕΟΜΙΦΝΕ.

Αίτηση συμμετοχής στο σχολείο

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής σας στο Επόμενο "Σχολείο ΙΦΝΕ" που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Αρχείο Σχολείου ΙΦΝΕ