ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του 5ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ι.Φ.Ν.Ε. για το 2022, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που συμμετείχαν ως Εκπαιδευτές, καθώς και τους συναδέλφους που παρακολούθησαν τα μαθήματα.Στο πλαίσιο αποτίμησης του εκπαιδευτικού μας έργου αλλά και αυτό-αξιολόγησης των συναδέλφων που μαθήτευσαν, θεσπίστηκαν από φέτος εξετάσεις υπό μορφή ερωτηματολογίων πολλαπλών απαντήσεων. Οι ίδιες ερωτήσεις τέθηκαν πριν την έναρξη των μαθημάτων αλλά και με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι από 54,4% που ήταν ο μέσος όρος σωστών απαντήσεων στα αρχικά ερωτηματολόγια, στις τελικές εξετάσεις το ποσοστό σωστών απαντήσεων διαμορφώθηκε σε 71,3%, διαφορά της τάξεως 16,9%.Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΙΦΝΕ, όπως και τα Μέλη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής, θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για βελτίωση και εξέλιξη χρόνο με το χρόνο.

Ο σκοπός του Σχολείου

Η θέσπιση της διεξαγωγής του «Σχολείου ΙΦΝΕ» ξεκίνησε με την αλλαγή του καταστατικού (2017) και την στελέχωση της αντίστοιχης Επιτροπής Εκπαίδευσης. Οι θεματικές ενότητες βασίστηκαν στο IBD Curriculum της ECCO και οι εκπαιδευόμενοι είναι ειδικευμένοι κυρίως αλλά και ειδικευόμενοι Γαστρεντερολόγοι και ιατροί συναφών ειδικοτήτων.

Πρόγραμμα

Για το 2021, 31 άτομα προκρίθηκαν για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, που λόγω συνθηκών θα γίνουν διαδικτυακά (webinars), όπως υλοποιήθηκαν και αυτά του 2020. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες γίνεται λίγο πριν την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού κύκλου, ήτοι περί τα τέλη Νοεμβρίου κάθε έτους και προτεραιότητα δίδεται στα μέλη της ΕΟΜΙΦΝΕ.

Αρχείο Σχολείου ΙΦΝΕ