Επικείμενο Συνέδριο ΙΦΝΕ

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (Αθήνα 2 - 5 Ιουνίου 2022)
Αφίσα