Επικείμενο Συνέδριο ΙΦΝΕ

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (Αθήνα 3 - 6 Ιουνίου 2021)
Αφίσα