Ερώτηση ασθενούς
Ποσό επικίνδυνη είναι η θεραπεία με αζαθυιπρινη?
Απάντηση ιατρού, Μέλους της ΕΟΜΙΦΝΕ
Η αζαθειοπρίνη είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται πολλά χρόνια στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας. Μπορεί να χορηγηθεί ως μονοθεραπεία ή συνδυασμένη θεραπεία και συνήθως για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειές της είναι καλά προσδιορισμένες και ο απόλυτος κίνδυνος για αυτές αρκετά χαμηλός. Παρόλα αυτά υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο παρακολούθησης για τους ασθενείς που λαμβάνουν αζαθειοπρίνη. Με το θεράποντα ιατρό σας θα πρέπει να συζητήσετε αναλυτικά για όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες και για το πως θα σας παρακολουθεί.