ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ECCO - ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

2001-2004 Γ. Κητής
2005-2006 Ε. Τσιάνος
2007-2008 Δ.Γ. Καραμανώλης / Ι.Α. Καραγιάννης
2009-2012 Ε. Τσιάνος/ Ι.Α. Καραγιάννης
2013-2015 Ε. Τσιάνος/ Ι. Κουτρουμπάκης
2016-2019 Ι. Κουτρουμπάκης/ Γ. Μπάμιας
2019 -.. Γ. Μπάμιας / Δ. Χριστοδούλου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ECCO - ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Γεράσιμος Μάντζαρης
2009-2012: Εκπαιδευτική Επιτροπή (EduCom, Μέλος)
2012-2014: Εκπαιδευτική Επιτροπή (EduCom, Πρόεδρος)
2015-2017: Educational Officer (Μέλος του Δ.Σ.)

Κωνσταντίνος Κατσάνος
2015-2017: ECCO CONFER Steering Commitee (Μέλος)
2015-2018: Εκπαιδευτική Επιτροπή (EduCom, Μέλος)
2018-: e-Learning champion

Κωνσταντίνος Καρμίρης
2018-2020: ECCO CONFER Steering Commitee (Μέλος)
2020-2024: Εκπαιδευτική Επιτροπή (EduCom, Μέλος)

Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ
2020-2024: Επιστημονική Επιτροπή (SciCom, Μέλος)

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ - WORKSHOPS ECCO

Γ. Μάντζαρης, Κ. Κατσάνος, Ι. Κουτρουμπάκης, E. Τσιάνος, Γ. Κητής, Ε. Ρώμα, Γ. Μπάμιας, Κ. Καρμίρης, I. Παπακωνσταντίνου, Κ. Παπαμιχαήλ, Δ. Καραγιάννης, Ι. Καραγιάννης, Π. Καρατζάς

ECCO WORKSHOPS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Margi Hotel, Βουλιαγμένη
Ιωάννης Καραγιάννης - Επαμεινώνδας Τσιάνος – Γεράσιμος Μάντζαρης (ECCO Edu Com)
Divani Apollon, Βουλιαγμένη
Ιωάννης Καραγιάννης - Επαμεινώνδας Τσιάνος - Γεράσιμος Μάντζαρης (ECCO Edu Com)
Crowne Plaza, Αθήνα
Ιωάννης Κουτρουμπάκης - Δημήτριος Χριστοδούλου - Κωνσταντίνος Κατσάνος (ECCO Edu Com)