Αγαπητά μας μέλη,


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΙΦΝΕ, συναισθανόμενο την κρίσιμη
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω της πανδημίας
covid-19, αποφάσισε την ενίσχυσή του, με την αγορά και δωρεά τεσσάρων
συσκευών «hi - flow nasal cannula», ως ελάχιστη αναγνώριση του σημαντικού
έργου που επιτελεί στις δύκολες αυτες ώρες.


Ως αποδέκτες της δωρεάς επιλέγησαν 4 απο τα νοσοκομεία με την
μεγαλύτερη συμμετοχή στη κρίση και πιο συγκεκριμένα: Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης, Παν/μιακό Γ. Νοσ. Αλεξανδρούπολης, Νοσοκομείο Αθηνών
«Ευαγγελισμός» & Νοσοκομείο Αθηνών «Σωτηρία».


Το κόστος για κάθε μια από τις ανωτέρω συσκευές ανέρχεται στο ποσό
των 3.500 ευρώ και απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύμφωνα με την από 14.03.2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.


Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε αναρτημένες τις σχετικές
αποφάσεις των Διοικήσεων των Νοσοκομείων, όπως και του Υπουργείου Υγείας
αναφορικά με τις δωρεές.


Ελπίζουμε η πρωτοβουλία μας να τύχει ευρείας αποδοχής από όλους
εσάς, καθώς η δράση μας αυτή συναδει με τον σημαντικό ρόλο της ΕΟΜΙΦΝΕ
σχετικά με τους ασθενείς μας με ΙΦΝΕ αλλά και γενικότερα για το κοινωνικό
σύνολο.


Αθήνα, Δεκέμβριος 2020
Το Δ.Σ. της ΕΟΜΙΦΝΕ