Ερώτηση ασθενούς
Είχα διάρροιες και κάποιους λίγους εμετούς (οι δεύτεροι μόνο πρωί). Θετική Μάγιερ, αρνητική καλλιέργεια κοπράνων, φυσιολογικό σίδηρο, φερριτινη, γενική. Πήρα ριφακολ, σταμάτησαν αμέσως οι διάρροιες, οι εμετοί ελαχιστοποιηθηκαν και πέρασα σε φάση δυσκοιλιότητας. Επανελαβα τις εξετάσεις μετά από 15 μερες, επίσης φυσιολογικές,με την προσθήκη όμως ,μιας ασθενώς (πλέον)θετικής Μάγιερ, καλπροτεκρινη κοπράνων 114 και ca 19-9 στο 8,8.
Κάποια ιδέα μέχρι την κολονοσκοπηση;;
Γυναικάρα ετών 69