Κατευθυντήριες Οδηγίες ECCO

Κατευθυντήριες Οδηγίες ACG

Κατευθυντήριες Οδηγίες BSG

Κατευθυντήριες Οδηγίες IOIBD

Κατευθυντήριες Οδηγίες AGA

Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΓΕ