Ειρήνη Ζαχαροπούλου, Ελίνα Ορφανουδάκη
2021EOMIFNEmp1

Real-world use and adverse events of SARS-CoV-2 vaccination in Greek patients with inflammatory bowel disease

Γεώργιος Μπάμιας
2020EOMIFNEmp2

The natural history of COVID-19 in patients with inflammatory bowel disease: a nationwide study by the Hellenic Society for the study of IBD.

Γεώργιος Μπάμιας
2020EOMIFNEp1

Prevalence and predictors of arthralgia after initiation of vedolizumab in patients with inflammatory bowel disease: a retrospective cohort study

Μαρία Γαζούλη
2019EOMIFNEp3

Auto-antibodies signatures against the gut microbiome and their correlation with Crohn’s disease pathogenesis and anti-TNF response.

Ιωάννης Κουτρουμπάκης
2019EOMIFNEmp1

The burden and management of anemia in Greek patients with inflammatory bowel disease: a retrospective, multicenter, observational study.

Μαρία Γαζούλη
2017EOMIFNEp5

The interplay between mucosal microbiota composition and host gene-expression is linked with infliximab response in inflammatory bowel diseases.

Χαρίλαος Τριανταφύλλου
2017EOMIFNEp1

Effects of anti-inflammatory treatment and surgical intervention on endothelial glycocalyx, peripheral and coronary microcirculatory function and myocardial deformation in inflammatory bowel disease patients: A two-arms two-stage clinical trial.

Χρήστος Πόντας, Γεράσιμος Μάντζαρης
2016EOMIFNEp2

Efficacy of switching from infliximab to golimumab in patients with ulcerative colitis in deep remission.

Αντώνιος Γκλαβάς, Ιωάννης Παπακωνσταντίνου
2016EOMIFNEp3

Μετεγχειρητική νόσος Crohn: Μελέτη της επίπτωσης και των προγνωστικών παραγόντων υποτροπής μετά από ειλεοτυφλεκτομή