Ελληνική Ομάδα Μελέτης

Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΙΦΝΕ

  1. Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity (UCEIS)
  2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ (short- SIBDQ)
  3. Απλός Δείκτης Ενδοσκοπικής Δραστηριότητας της Νόσου του Crohn - Simple Endoscopy Index Crohn’s Disease (SES-CD)1 (αναλυτική περιγραφή των παραμέτρων που υπολογίζονται)
  4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΩΝ HARVEY-BRADSHAW - Harvey-Bradshaw Index (HBI)
  5. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ IO-IBD
  6. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ UC-ΓΙΜ
  7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ CD-ΓΙΜ
  8. Mayo Score (Βαρύτητα προσβολής ελκώδους κολίτιδας)
  9. Απλός Δείκτης Δραστηριότητας της Ελκώδους Κολίτιδας - Simple Colitis Activity Index
  10. Τροποποιημένη Ενδοσκοπική διαβάθμιση κατά Rutgeerts (Modified Rutgeerts Score) - (Ενδοσκοπική ταξινόμηση μετεγχειρητικής υποτροπής νόσου Crohn)

Ελληνική μετάφραση του Short Health Scale (SHS)

SHS

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Αμφιθέτρο "Γ. Παυλίδης"
Καβάλα

8 Σεπετεμβρίου 2019

2019 09 08 AF


18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

AKS Porto Heli Hotel
Αργολίδα

30 Μαϊου - 2 Ιουνίου 2019

ifne 2019 new

Site: http://www.ifne2019.gr


2018 12 12 MASTER Buttons Cyprus 1


IBDVia Logo


EFCCA - ECCO κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς με ΙΦΝΕ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
13 Απριλίου 2019
Ρόδος

RHODES