Ελληνική Ομάδα Μελέτης

Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΙΦΝΕ

  1. Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity (UCEIS)
  2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ (short- SIBDQ)
  3. Απλός Δείκτης Ενδοσκοπικής Δραστηριότητας της Νόσου του Crohn - Simple Endoscopy Index Crohn’s Disease (SES-CD)1 (αναλυτική περιγραφή των παραμέτρων που υπολογίζονται)
  4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΩΝ HARVEY-BRADSHAW - Harvey-Bradshaw Index (HBI)
  5. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ IO-IBD
  6. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ UC-ΓΙΜ
  7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ CD-ΓΙΜ
  8. Mayo Score (Βαρύτητα προσβολής ελκώδους κολίτιδας)
  9. Απλός Δείκτης Δραστηριότητας της Ελκώδους Κολίτιδας - Simple Colitis Activity Index
  10. Τροποποιημένη Ενδοσκοπική διαβάθμιση κατά Rutgeerts (Modified Rutgeerts Score) - (Ενδοσκοπική ταξινόμηση μετεγχειρητικής υποτροπής νόσου Crohn)

Ελληνική μετάφραση του Short Health Scale (SHS)

SHS

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Αμφιθέατρο

Θ. Αγγελόπουλος

Εργατικό Κέντρο, Καλαμάτα

Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

2018 06 30 small


17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Θεσσαλονίκη
18-20 Μαϊου 2018
17 PS AFISA

Για το πρόγραμμα πιέστε εδώ...

 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης - Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

Για να δείτε τις ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ πιέστε εδώ...


MASTER Button Athens


IBDVia Logo


ΗΜΕΡΙΔΑ

Afissa IFNE Diaitologoi 2017 03 final

Για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πιέστε εδώ...

Για να δείτε τις ομιλίες πιέστε εδώ...

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΑΘΗΝΑ

Ξενοδοχείο Royal Olympic


EFCCA - ECCO κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς με ΙΦΝΕ