Ελληνική Ομάδα Μελέτης

Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΙΦΝΕ

  1. Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity (UCEIS)
  2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ (short- SIBDQ)
  3. Απλός Δείκτης Ενδοσκοπικής Δραστηριότητας της Νόσου του Crohn - Simple Endoscopy Index Crohn’s Disease (SES-CD)1 (αναλυτική περιγραφή των παραμέτρων που υπολογίζονται)
  4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΩΝ HARVEY-BRADSHAW - Harvey-Bradshaw Index (HBI)
  5. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ IO-IBD
  6. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ UC-ΓΙΜ
  7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ CD-ΓΙΜ
  8. Mayo Score (Βαρύτητα προσβολής ελκώδους κολίτιδας)
  9. Απλός Δείκτης Δραστηριότητας της Ελκώδους Κολίτιδας - Simple Colitis Activity Index
  10. Τροποποιημένη Ενδοσκοπική διαβάθμιση κατά Rutgeerts (Modified Rutgeerts Score) - (Ενδοσκοπική ταξινόμηση μετεγχειρητικής υποτροπής νόσου Crohn)

Ελληνική μετάφραση του Short Health Scale (SHS)

SHS

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

 

17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Θεσσαλονίκη
18-20 Μαϊου 2018
17 PS AFISA

Για το πρόγραμμα πιέστε εδώ...


MASTER Button Athens


IBDVia Logo


12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

1-3 Μαρτίου 2018

2018 12 SP


ΗΜΕΡΙΔΑ

Afissa IFNE Diaitologoi 2017 03 final

Για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πιέστε εδώ...

Για να δείτε τις ομιλίες πιέστε εδώ...

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΑΘΗΝΑ

Ξενοδοχείο Royal Olympic


EFCCA - ECCO κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς με ΙΦΝΕ

16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

16 PS small 1

9-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΝΑΥΠΛΙΟ

Ξενοδοχείο Amalia

Για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πιέστε εδώ...

Για το site του συνεδρίου εδώ...

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΙΟ