Ελληνική Ομάδα Μελέτης

Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΙΦΝΕ

  1. Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity (UCEIS)
  2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ (short- SIBDQ)
  3. Απλός Δείκτης Ενδοσκοπικής Δραστηριότητας της Νόσου του Crohn - Simple Endoscopy Index Crohn’s Disease (SES-CD)1 (αναλυτική περιγραφή των παραμέτρων που υπολογίζονται)
  4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΩΝ HARVEY-BRADSHAW - Harvey-Bradshaw Index (HBI)
  5. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ IO-IBD
  6. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ UC-ΓΙΜ
  7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ CD-ΓΙΜ
  8. Mayo Score (Βαρύτητα προσβολής ελκώδους κολίτιδας)
  9. Απλός Δείκτης Δραστηριότητας της Ελκώδους Κολίτιδας - Simple Colitis Activity Index
  10. Τροποποιημένη Ενδοσκοπική διαβάθμιση κατά Rutgeerts (Modified Rutgeerts Score) - (Ενδοσκοπική ταξινόμηση μετεγχειρητικής υποτροπής νόσου Crohn)

Ελληνική μετάφραση του Short Health Scale (SHS)

SHS

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

 

19o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

Corfu Holiday Palace
Κέρκυρα

28 - 31 Μαϊου 2020

EOMIFNE 2020

www.ifne2020.gr


 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

2019 11 29

29 Νοεμβρίου 2019

ώρα 20.00 Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Άρτης "Σκουφάς"

ΑΡΤΑ


18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

AKS Porto Heli Hotel
Αργολίδα

30 Μαϊου - 2 Ιουνίου 2019

ifne 2019 new

Site: http://www.ifne2019.gr


2018 12 12 MASTER Buttons Cyprus 1


IBDVia Logo


EFCCA - ECCO κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς με ΙΦΝΕ