Ελληνική Ομάδα Μελέτης

Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΟΝΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

  • «Dissecting the immunological mechanisms for the occurrence of extra-intestinal musculoskeletal manifestations in patients with IBD treated with vedolizumab» /Γεώργιος Μπάμιας  (2020EOMIFNEp1)
  • «The impact of diet on disease activity and quality of life in patients with inflammatory bowel disease»  / Ιωάννα Πευκιανάκη (2016EOMIFNEp1)
  • «Ανοικτή, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης για τον έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του GOLIMUMAB στη διατήρηση της βαθείας ύφεσης και της ποιότητας της ζωής σε ασθενείς με Ελκώδη Κολίτιδα που είναι σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση με INFLIXIMAB» Μελέτη SWITCH/ Γ. Μάντζαρης (2016EOMIFNEp2)
  • Μετεγχειρητική νόσος Crohn: Μελέτη της επίπτωσης και των προγνωστικών παραγόντων υποτροπής μετά από ειλεοτυφλεκτομή / Α. Γκλαβάς (2016EOMIFNEp3)
  • «Εκτίμηση Φλεγμονώδους φορτίου, ενδοθηλιακής και καρδιακής λειτουργίας πριν και μετά χειρουργική και φαρμακευτική παρέμβαση σε ασθενείς με ΙΦΝΕ» / Χαρίλαος Τριανταφύλλου (2017EOMIFNEp1)
  • «Metagenomic and miRNA biomarkers of response to anti-TNF agents in Crohn’s disease» / Μαρία Γαζούλη (2017EOMIFNEp5)
  • «Απομόνωση και συλλογή μυοϊνοβλαστών από ασθενείς με ΙΦΝΕ για την μελέτη της μεταφλεγμονώδους ίνωσης στα πλαίσια της βιοτράπεζας BBMRI-GR» / Γεώργιος Κολιός (2017EOMIFNEp6)
  • «Η επίδραση της ομαδικής γνωσιακής ψυχοθεραπείας στην κλινική βαρύτητα και την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα ασθενών με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου»  / Χρήστος Τριάντος (2017EOMIFNEp7)
  • «Ορθοπρωκτική μανομετρία υψηλής ανάλυσης για την εκτίμηση της ορθοπρωκτικής λειτουργίας μετά από ολική πρωκτοκολεκτομή και δημιουργία νεο-ληκύθου σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα» / Νικόλαος Βιάζης (2019EOMIFNEp2)
  • «Auto-antibodies signatures against the gut microbiome and their correlation with Crohn’s disease pathogenesis and anti-TNF response»  / Μαρία Γαζούλη (2019EOMIFNEp3)

19o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

Αθήνα

3 - 6 Ιουνίου 2021

19 PS

www.ifne2021.gr


 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

515X390 live

11 & 12 Σεπτεμβρίου 2020

www.ifne2020.gr


MASTER ECCO21 Web banner 150x100


2018 12 12 MASTER Buttons Cyprus 1


IBDVia Logo


EFCCA - ECCO κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς με ΙΦΝΕ